CLL/SLL: DIAGNOSTIEK en STADIERING

 • Datum laatste wijziging: 12-12-2018
 • Datum herziening: december 2018

S1: PRIMAIR STADIERING & RECIDIEF STADIERING

 • Specifieke anamnese: WHO performance status, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, infecties
 • Lichamelijk onderzoek: Lymfklieren, milt, abdomen, longen
 • Laboratorium:
  • Bloedbeeld, diff, reticulocyten
  • Immunofenotypering perifeer bloed met Matutes score (zie blad "CLL Diagnose")
  • Cytogenetica (SNP array dan wel FISH-CLL) voor del (13q), del (11q), del (17p), trisomie 12
  • Moleculair: gensequentie voor klonaal IGHV (extern EMC)
  • Bij behandelindicatie ook aanwezigheid TP53-mutatie (DNA isolatie via LSH, NGS via pathologie)
  • Na, K, Ca, kreat, GFR, ureum, urinezuur, bili, ALT, AST, AF, gGT, LDH, eiwit, albumine, glucose, fosfaat (="chemie uitgebreid"), haptoglobine
  • INR, PTT
  • IgG, IgA, IgM, screening M-proteine
  • Serologie: CMV, HSV, VZV, EBV, HIV, HTLV1/2, HBV, HCV, Parvo B19, Lues, Toxoplasma (=pakket "Hematologie volwassenen")
  • Directe antiglobuline test
 • Beeldvorming: Thoraxfoto, echografie abdomen
 • Beenmergpunctie alleen met aanvullende vraagstelling, bijvoorbeeld autoimmuuntrombopeniecomponent, Richter transformatie, therapiegeassocieerde cytopenie: Morfologie, flowcytometrie, cristabiopt

Therapiebesluit op hematologische conferentie/MDO
Brief aan huisarts en verwijzer met cc aan patient indien gewenst

STADIUMINDELING
volgens Rai gemodificeerd

Laag risico:Lymfocytose > 15 nl
 
Intermediair risico: Lymfocytose met lymfadenopathie, splenomegalie en/of hepatomegalie
 
Hoog risico: Lymfocytose met anemie (Hb < 6,9 mmol/l) en/of trombopenie < 100/nl

STADIUMINDELING
volgens Binet

Relevante lokalisaties bij stadiering:

 • Lymfklieren hoofd/hals ≥1 cm
 • Axillaire lymfklieren ≥1 cm
 • Inguinale lymfklieren ≥1 cm
 • Palpabele milt
 • Palpabel vergrote lever
Stadium A:Hb ≥ 6.2 mmol/l en trombo’s ≥ 100/nl en ≤ 2 lokalisaties
 
Stadium B:Hb ≥ 6.2 mmol/l en trombo’s ≥ 100/nl en > 2 lokalisaties
 
Stadium C:Hb < 6.2 mmol/l en/of trombo’s < 100/nl

S2: STADIERING NA BEHANDELING

 • Specifieke anamnese: WHO performance status, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, infecties
 • Lichamelijk onderzoek: Lymfklieren, milt, abdomen, longen
 • Laboratorium:
  • Bloedbeeld, diff
  • Na, K, kreat, GFR, bili, ALT, AF, gGT, LDH, eiwit (="chemie beperkt")
 • Beeldvorming: Thoraxfoto, echografie abdomen indien afwijkingen op S1

Met bijzonder vraagstelling:

 • Beenmergpunctie: Morfologie, flowcytometry, cristabiopt

Brief aan huisarts en verwijzer met cc aan patient indien gewenst

REMISSIE- & RESPONSBEOORDELING

Complete remissie, CR:

Lymfocytenaantal< 4/nl Vereist
LymfklierenKlinisch geen lymfadenopathie (indien beeldvorming verricht < 1,5 cm lange as) Vereist
Milt en lever palpatoir niet vergrootVereist
B-symptomenGeenVereist
Hb> 6,8 mmol/l Vereist
Neutrofielen> 1,5/nl Vereist
Trombo’s> 100/nl Vereist
Beenmerg (indien verricht)Normocellulair, geen lymfoide nodi, lymfo’s < 30%Vereist

Partiële remissie, PR:
Tijdens een periode van tenminste 2 maanden

Lymfocytenaantal< 50% van uitgangswaarde
LymfklierenSom van perpendiculaire diameters van tot 6 vergrote lymfklieren tot < 50% én geen nieuwe vergrote klier én geen groei van een al vergrote lymfklier 2/3 criteria vereist
Milt Afname van vergroting van > 50%
Hb> 6,8 mmol/l of >50% toename
Neutrofielen> 1,5/nl 1/3 criteria vereist
Trombo’s> 100/nl of >50% toename

Stabiele ziekte, stable disease, SD:

 • Criteria voor PR en voor PD niet voldaan

Progressieve ziekte, progressive disease, PD:

Lymfocytenaantal> 50% van uitgangswaarde
LymfklierenNieuwe klinische palpabele klier > 1,5 cm én/óf > 50% toename van bekende klieren
Milt Toename van vergroting van > 50%Tenminste 1 citerium
Hb< 6,2 mmol/l of afname > 1,3 mmol/l
Trombo’s< 100/nl of > 50% afname

S3: RECIDIEF STADIERING

 • Specifieke anamnese: WHO performance status, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten, infecties
 • Lichamelijk onderzoek: Lymfklieren, milt, abdomen, longen
 • Laboratorium:
  • Bloedbeeld, diff
  • Na, K, Ca, kreat, GFR, ureum, urinezuur, bili, ALT, AST, AF, gGT, LDH, eiwit, albumine, glucose, fosfaat, (="chemie uitgebreid"), haptoglobine
  • IgG, IgA, IgM
 • Beeldvorming: Thoraxfoto, echografie abdomen
 • Beenmergpunctie alleen met aanvullende vraagstelling, bijvoorbeeld autoimmuuntrombopeniecomponent, Richter transformatie, therapiegeassocieerde cytopenie: Morfologie, flowcytometrie, cristabiopt

 

Therapiebesluit op hematologische conferentie/MDO

Brief aan huisarts en verwijzer met cc aan patient indien gewenst