R500-Clb70

  • Datum laatste wijziging: 7-7-2014
  • Datum herziening: juli 2015

Frequentie kuur: 1 x per 4 weken

DAGTIJDDUURGENEESMIDDELDOSISWEGOPLOSSING
10 min-Paracetamol1000 mgp.o.-
10 min-Clemastine2 mgi.v.Bolus
1+ 30 min>75 minRituximab500 mg/m2i.v.500 ml NaCl 0.9%
1-7s'ochtends-Chloorambucil10 mg/m2p.o.-

Algemene maatregelen: metoclopramide zo nodig 3 x10 mg, ruim drinken,

Waarschuwingen en dosisaanpassingen:

A) Chloorambucil: Verhoogde kans op longfibrose na cumulatieve dosis van >2000 mg

B) Rituximab: Infusiereacties komen bij eerste toediening vaak voor, vervolgens beduidend minder

  • Monitoring van vitale parameters q 15 min
  • Indien geen ernstige reactie op vorige kuur R-Clb: 30 min 50 ml/u, vervolg 200 ml/u
  • Bij allergische reactie: stop infusie en herstarten wanneer de klachten verdwenen zijn, snelheid naar vorige stap verlagen/halveren

C) Beenmerg suppressie en febriele neutropenie: Kans op febriele neutropenie: 5% (laag).

  • Secundaire profylaxe febriele neutropenie: Pegfilgrastim 6 mg s.c. dag 7
  • Volgende kuur uitstellen tot neutrofielen >1500/Ál en trombo's >75000/Ál