R500-Benda70

 • Datum laatste wijziging: 7-7-2014
 • Datum herziening: juli 2015

Frequentie kuur: 1 x per 4 weken

DAGTIJDDUURGENEESMIDDELDOSISWEGOPLOSSING
1-20 min15 minDexamethason8 mgi.v.100 ml NaCl 0.9%
1-20 min15 minGranisetron1 mgi.v.
1-2+ 15 min30 minBendamustine70 mg/m2i.v.500 ml NaCl 0.9%
1+ 45 min-Paracetamol1000 mgp.o.-
1+ 45 min-Clemastine2 mgi.v.Bolus
1+ 60 min>75 minRituximab500 mg/m2i.v.500 ml NaCl 0.9%

Algemene maatregelen: metoclopramide zo nodig 3 x10 mg, ruim drinken,

 • bestraalde bloedproducten t/m 1 jaar na laatste kuur

Profylactische medicatie t/m 6 maanden na laatste kuur:

 • cotrimoxazol 1 dd 480 mg
 • foliumzuur 1 w 5 mg

Waarschuwingen en dosisaanpassingen:

A) Bendamustine:

 • Langdurige beenmergsuppressie met nadir na 2-3 weken en immuundeficiëntie, versterkt door combinatie met rituximab
 • CYP1A2 remmers kunnen actieve metabolieten van bendamustine verlagen
 • Niet in combinatie met allopurinol gebruiken vanwege kans op zware huidtoxiciteit waaronder Stevens Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse

B) Rituximab: Infusiereacties komen bij eerste toediening vaak voor, vervolgens beduidend minder

 • Monitoring van vitale parameters q 15 min
 • 1e gift: rituximab 1 mg/ml; 30 min 50 ml/u, 30 min 100 ml/u, 30 min 200 ml/u, 30 min 300 ml/u, vervolgens 400 ml/u
 • Indien geen ernstige reactie op vorige kuur R-Benda: 30 min 50 ml/u, vervolg 200 ml/u
 • Bij allergische reactie: stop infusie en herstarten wanneer de klachten verdwenen zijn, snelheid naar vorige stap verlagen/halveren

C) Beenmerg suppressie en febriele neutropenie: Kans op febriele neutropenie: 10-20% (intermediair).

 • Secundaire profylaxe febriele neutropenie: Pegfilgrastim 6 mg s.c. dag 7
 • Volgende kuur uitstellen tot neutrofielen >1500/µl en trombo's >75000/µl

D) Tumorlysis:

Bij snel proliferatieve ziekte en/of hoge tumorlast:

 • Overweeg extra vocht toediening
 • Overweeg profylactisch gebruik van rasburicase
 • Geen allopurinol