R-FC Standaard

 • Datum laatste wijziging: 12-5-2014
 • Datum herziening: juli 2015

Frequentie kuur: 1 x per 4 weken

DAGTIJDDUURGENEESMIDDELDOSISWEGOPLOSSING
10 min-Paracetamol1000 mgp.o.-
10 min-Clemastine2 mgi.v.Bolus
1+ 30 min≥ 75 minRituximab375 mg/m2i.v.1 mg/ml (1e gift) of
250 ml NaCl 0.9%
1-3's ochtends(d 2-3 zn)Metoclopramide10 mgp.o.
1-3's ochtends-Fludarabine40 mg/m2p.o.-
1-3's ochtends-Cyclofosfamide250 mg/m2p.o.-

Algemene maatregelen: metoclopramide zo nodig 3 x10 mg, ruim drinken,

 • bestraalde bloedproducten t/m 1 jaar na laatste kuur

Profylactische medicatie t/m 6 maanden na laatste kuur:

 • cotrimoxazole 1 dd 480 mg
 • foliumzuur 1 w 5 mg
 • valaciclovir 2 dd 500 mg

Waarschuwingen en dosisaanpassingen:

A) Cyclofosfamide: Voor iedere kuur anamnese naar cystitis

 • Bij verhoogd risico op hemorragische cystitis of cystitis bij eerdere kuur: Profylaxe met mesna 3 x 400 mg p.o. op dag 1

B) Fludarabine: Langdurige immuundeficiëntie door T-cel-suppressie, versterkt door de combinatie met cyclofosfamide en rituximab

C) Rituximab: Infusiereacties komen bij eerste toediening vaak voor, vervolgens beduidend minder

 • Monitoring van vitale parameters q 15 min
 • 1e gift: rituximab 1 mg/ml; 30 min 50 ml/u, 30 min 100 ml/u, 30 min 200 ml/u, 30 min 300 ml/u, vervolgens 400 ml/u
 • Volgende giften indien geen ernstige reactie op 1e gift: rituximab in 250 ml; 30 min 50 ml/u, vervolg 200 ml/u
 • Bij allergische reactie: stop infusie en herstarten wanneer de klachten verdwenen zijn, snelheid naar vorige stap verlagen/halveren

D) Beenmerg suppressie en febriele neutropenie: Kans op febriele neutropenie: 10-20% (intermediair).
Bij in opzet curatieve behandeling dosisreductie zo mogelijk vermijden.

 • Secundaire profylaxe febriele neutropenie: Pegfilgrastim 6 mg s.c. dag 7
 • Volgende kuur uitstellen tot neutrofielen >1500/µl en trombo’s >75000/µl

E) Tumorlysis: Bij snel proliferatieve ziekte en/of hoge tumorlast:

 • Overweeg allopurinol 300 mg dd
 • Overweeg extra vocht toediening
 • Overweeg profylactisch gebruik van rasburicase