R-Clb70

 • Datum laatste wijziging: 7-7-2014
 • Datum herziening: juli 2015

Frequentie kuur: 1 x per 4 weken

DAGTIJDDUURGENEESMIDDELDOSISWEGOPLOSSING
10 min-Paracetamol1000 mgp.o.-
10 min-Clemastine2 mgi.v.Bolus
1+ 30 min>75 minRituximab375 mg/m2i.v.1 mg/ml (1e gift) of
250 ml NaCl 0.9%
1-7s'ochtends-Chloorambucil10 mg/m2p.o.-

Algemene maatregelen: metoclopramide zo nodig 3 x10 mg, ruim drinken,

Geen standaard indicatie voor infectieprofylaxe.

Waarschuwingen en dosisaanpassingen:

A) Chloorambucil:Verhoogde kans op longfibrose na cumulatieve dosis van >2000 mg

B) Rituximab:Infusiereacties komen bij eerste toediening vaak voor, vervolgens beduidend minder

 • Monitoring van vitale parameters q 15 min
 • 1e gift: rituximab 1 mg/ml; 30 min 50 ml/u, 30 min 100 ml/u, 30 min 200 ml/u, 30 min 300 ml/u, vervolgens 400 ml/u
 • Volgende giften indien geen ernstige reactie op 1e gift: rituximab in 250 ml; 30 min 50 ml/u, vervolg 200 ml/u
 • Bij allergische reactie: stop infusie en herstarten wanneer de klachten verdwenen zijn, snelheid naar vorige stap verlagen/halveren

C) Beenmerg suppressie en febriele neutropenie: Kans op febriele neutropenie: 10-20% (intermediair).

Bij in opzet curatieve behandeling dosisreductie zo mogelijk vermijden.

 • Secundaire profylaxe febriele neutropenie: Pegfilgrastim 6 mg s.c. dag 7
 • Volgende kuur uitstellen tot neutrofielen >1500/l en trombo's >75000/l

D) Tumorlysis:

Bij snel proliferatieve ziekte en/of hoge tumorlast:

 • Overweeg allopurinol 300 mg dd
 • Overweeg extra vocht toediening
 • Overweeg profylactisch gebruik van rasburicase